Специалист международна ликвидация с гръцки език

"ЗД Евроинс" АД обявява свободна позиция за:
Специалист международна ликвидация.


Изисквания:

 •  подходящо висше образование;
 • опит в областта на автомобилното застраховане и/или ликвидация на щети;
 • задължително отлично владеене на английски и гръцки език;
 • добри комуникативни умения ;
 • познаване на условията по ликвидация щети "гражданска отговорност на    автомобилистите";
 • много добри компютърни умения;


Основни задължения:

 • обработва преписки за имуществени и/ или неимуществени щети,нанесени от български граждани в страни членки на системата "зелена карта",както и от граждани на чужда държава - членка на същата система;
 •  завежда, окомплектова и обработва претенции;
 • администрира регресни претенции към чуждестренни застахователни компании;
 • превод на текстове от и на гръцки език.


Компанията предлага:

 • Възможност да станете част от екипа на голяма холдингова структура;
 • Добро твърдо месечно възнаграждение;
 • Социални придобивки.


Необходими документи:

 • актуална автобиография на български език и
 • актуална снимка.


Само одобрените кандидати, ще бъдат поканени на интервю.
Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност и са под специална защита по ЗЗЛД.
месторабота:  гр.София
 
 Кандидатствай онлайн

Обратно горе