Корпоративно съобщение

СТАНОВИЩЕ

на Управителният съвет на “Застрахователно дружество Евроинс” АД относно  коригирано търгово предложение на “Евроинс Иншурънс Груп” АД към останалите акционери на “Застрахователно дружество Евроинс” АД.

Пълният текст на становището ще намерите в прикаченият файл по-долу.

 


Обратно горе