Каско на МПС

 Комбинация  от застраховка с  24/7 автоасистанс


ВАШИТЕ ПРЕДИМСТВА СЪС "ЗД ЕВРОИНС" АД:

• партньорство с надеждна и коректна  застрахователна компания;
• покрития по максимално широк набор от рискове и възможност за избор според конкретните изисквания на клиентите.

ЕВРОИНС ВИ ПРЕДЛАГА:

•  застраховка „Каско на МПС” за леки автомобили с български държавни регистрационни номера;
•  от 3.90 % тарифно число за леки автомобили ;
•  избор на покрити рискове;
•  24/7 автоасистанс с карта от СБА;
•  пътна помощ до 150 км в случай на настъпване на застрахователно събитие;
• компетентно сервизно обслужване в широка мрежа от ексклузивни сервизи в цялата страна от компании- партньори.

Покрити рискове

•    "Пожар и природни бедствия ";
•    "Пътно транспортно произшествие ";
•    "Злоумишлени действия на трети лица ";
•    "Кражба на цяло МПС";
•    "Грабеж на цяло МПС".
•    " Автоасистанс".

По желание на клиента и допълнително заплащане може да се включи клауза  „Заместващ автомобил”. По смисъла на тази клауза, в случай на настъпване на застрахователно събитие, с изключение на тотална щета, и ремонтът в автосервиз отнема  повече от 5 работни дни, ЕВРОИНС осигурява на клиента автомобил за периода. Клиентът може да ползва заместващ автомобил до два пъти в рамките на едногодишния срок на застраховката, всеки от които до 14 дни.
Период на застраховката
Застраховката е сключва за период от 1 година или по-кратък при договореност със Застрахователя и влиза в сила от 00:00 (нула) часа на деня, следващ заплащането на застрахователната премия.

Застрахователна премия

Застрахователната премия се заплаща еднократно при сключване на застраховката или на разсрочени вноски.

 

Посоченото тарифно число не е валидно за автомобили от следните марки BMW, AUDI, LAND ROVER модел RANGE ROVER, TOYOTA модел LAND CRUISER и VW.

В случай на  събитие:

•   Обадете се и регистрирайте събитието в КАТ;
•  Незабавно уведомете Застрахователя по един от следните начини:
    - в ликвидационен център на ЗД ЕВРОИНС АД;
    - в агенция на ЗД ЕВРОИНС АД във вашия град;
    - на електронен адрес: likvidacia@euroins.bg;
    - на телефон: 0700 17 241;
    - представете увреденото МПС за оглед в ликвидационен център на ЗД ЕВРОИНС АД;
•   Можете  да отстраните щетата в един от доверените сервизи в най-кратки срокове.Обратно горе