Корпоративно съобщение във връзка с организация на работния процес в офисите на дружеството в условия на извънредна ситуация

Уважаеми клиенти и партньори,

Всички офиси и ликвидационни центрове на територията на цялата страна, с изключение на ликвидационните центрове в гр. София, функционират в режим на непрекъснатост и регулярност при изпълнение на дейността си при сключване на застрахователни договори и предявяване на застрахователни претенции.

За територията на гр. София - за дежурен ликвидационен офис е определен находящия се в Централно управление на дружеството на адрес  бул. Христофор Колумб №43. Нашите служители са подготвени,оборудвани и ще работят с нужните предпазни средства.

С оглед намаляване посещенията в офисите и събиране на повече хора на едно място Ви информираме за следните възможности:

Ι.Сключване на нови  и подновяване на застрахователни договори – ще продължи да се извършва по установения ред във всички офиси на дружеството на територията на цялата страна. За целта предварително се свържете по телефон и/или имейл  с колегите от най-близкия до Вас офис за актуална информация и съдействие с цел избягване събиране на много хора на едно място, както и пребиваване на открито на опашки пред офисите. Адреси на офиси

ΙΙ.Заплащане на  вноски по сключени полици по следните начини:

 • По банков път- по банковата сметка изписана във Вашата застрахователна полица,  като в платежното нареждане  задължително се попълва номера на застрахователната полица и три имена.
 • За получаване на стикер за застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите се свържете  по телефон и/или имейл с офиса на дружеството изписан в застрахователната полица.
 • През системата ePay –  информация как да направите това  тук
 • Намясто във всички офиси на дружеството на територията на цялата страна  при завишени мерки за превенция и сигурност, като предварително се свържете по телефон и/или имейл  с колегите от най-близкия до Вас офис за актуална информация и съдействие.

ΙΙΙ. Предявяване на  претенции за обезщетения при настъпили застрахователни събития :

1. Автомобилни застраховки – в следните  ликвидационни центрове на територията на цялата страна. Удължава се срокът за предявяване на застрахователни претенции в рамките на един месец  след отмяна на извънредното положение, с изключение на рисковете „Кражба“, “Грабеж“ и „Пожар“, за които важат сроковете за уведомяване съобразно общите условия по застраховките.

За територията на гр. София - дежурен ликвидационен център е находящия се в Централно управление на дружеството на адрес  бул. Христофор Колумб №43.

За повече информация и въпроси  пишете на имейл: likvidacia@euroins.bg, като посочите само следната информация без прилагане на снимки и други документи:

 • Три имена / фирма
 • ЕГН/ЕИК
 • Номер на полица
 • Дата на събитие
 • Място на събитие
 • Подробно описание на събитието
 • Телефон и имейл за връзка.

Предявяване на застрахователни претенции чрез куриер или Български пощи до адрес гр. София, бул. Христофор Колумб №43, п.к. 1592.

2. Здравни застраховки – в сектор „Лично здравно досие“ в интернет страницата на дружеството. За връзка с кол център за медицинска застраховка ползвайте националната линия 0700 14 555,  пишете до Център за обслужване на клиенти или на имейл call@euroins.bg.

За периода на въведеното извънредно положение,  националният телефонен номер  0700 14 555 ще работи в часовия диапазон  от 08:30ч. до 17:00ч. в работни дни и от 10:00ч. до 17:00ч. в почивни дни.

Денонощното работно време ще бъде възстановено след отмяна на извънредното положение.

3. Имуществени застраховки – онлайн предявяване на застрахователни претенции тук

За повече информация и въпроси пишете на property.claims@euroins.bg. Огледи на имущество, които не налагат спешна реакция ще се извършват по установен график след отмяна на извънредното положение.

Подаване на претенция чрез куриер или Български пощи – необходимо е да подготвите всички изискуеми документи във физически копия, фактури в оригинал и да ги изпратите чрез избран от Вас куриер или по поща до адрес гр. София, бул. Христофор Колумб №43, п.к. 1592

4. Застраховки „Отговорност на превозвача и товари по време на превоз” предявяване на застрахователни претенции заедно с всички сканирани изискуеми документи на имейл: g.nikolov@euroins.bg

Подаване на претенция чрез куриер или Български пощи – необходимо е да подготвите всички изискуеми документи във физически копия, фактури в оригинал и да ги изпратите чрез избран от Вас куриер или по поща до адрес гр. София, бул. Христофор Колумб №43, п.к. 1592

5. Застраховки – „Злополука”, „Заболяване” и „Помощ при пътуване” предявяване на застрахователни претенции заедно с всички сканирани изискуеми документи на имейл : ts_uzunova@euroins.bg.

Подаване на претенция чрез куриер или Български пощи – необходимо е да подготвите всички изискуеми документи във физически копия, фактури в оригинал и да ги изпратите чрез избран от Вас куриер или по поща до адрес гр. София, бул. Христофор Колумб №43, п.к. 1592

6. Застраховка „Гражданска Отговорност” при неимуществени вреди

Подаване на претенция чрез куриер или Български пощи до адрес гр. София, бул. Христофор Колумб №43, п.к. 1592.

 

Внимание: Когато е пострадало Вашето имущество ( жилище, автомобил):

1.Вземете мерки за намаляване и/или ограничаване на вредите, спасяване и запазване на имуществото.

2.Не извършвайте ремонт и го запазете в същото състояние, в което е било при настъпването на събитието, освен ако не получите други писмени инструкции от нас.

3.Информирайте компетентните органи.

За допълнителна информация може да се свържете с нас на нац телелфон: 070017241


Обратно горе