„ЗД Евроинс” АД възстановява работния процес на всички ликвидационни центрове на територията на гр.София

Уважаеми клиенти и партньори,

От понеделник 11 май 2020г. Дружеството възстановява работния процес във всички ликвидационни центрове находящи се на територията на гр.София. Всички те ще функционират с намалено работно време от 10 ч. до 15.30 ч.

Ликвидационният център в централата на дружеството, на адрес  бул.Христофор Колумб №43, функционира с работно време от 09.00 ч. до 16.00ч.

С оглед запазване здравето на нашите служители, клиенти и партньори се обръщаме към Вас с молба преди посещение на ликвидационен център на дружеството да се свържете по телефон и/или имейл  със служител на „ЗД Евроинс” за актуална информация и съдействие с цел избягване събиране на повече хора на едно място, както и пребиваване на открито пред офисите. Нашите служители са подготвени, оборудвани и работят с нужните предпазни средства.

Пазете живота и здравето си, както на Вас, така и на близките си. Бъдете отговорни!

За контакти с ликвидационните центрове:

София, бул. “Христофор Колумб” №43

Тел. : 02 /9651 512
Тел:  02/9651 511
email: likvidacia@euroins.bg

работно време от 09.00ч до 16.00ч,за периода на извънредното положение.

(виж картата)

 

София, кв. “ Люлин” 7, ул. Орион 84, сграда Булвария Холдинг
Teл: 02 / 4895494

email: likvidacia1@euroins.bg

работно време от 10.00ч до 15.30ч,за периода на извънредното положение.

(виж картата)

 

София, ул. „Козлодуй” №2

тел: 02/4144244

email: likvidacia3@euroins.bg

 работно време от 10.00ч до 15.30ч. за периода на извънредното положение.

(виж картата)

 

София, ул.Илия Бешков №2  / Дару Кар /   

тел: 02/4144524
email: darucar_licv@euroins.bg

работно време от 10.00ч до 15.30ч.за периода на извънредното положение.

(виж карта)


Обратно горе