Евроинс подкрепи провеждането на международния форум MAKING GLOBAL GOALS LOCAL BUSINESS

Събитието  събра на едно място бизнес лидери и КСО специалисти в дискусия за човешкото измерение на Глобалните цели

 

По повод 10-та годишнина на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, на 13 октомври 2021г на територията на София Техпарк се проведе международния форум MAKING GLOBAL GOALS LOCAL BUSINESS - съ-организиран с офиса на Глобалния договор в Ню Йорк. Събитието бе в хибриден формат и постави на дневен ред темата за човешкото измерение на Целите за устойчиво развитие и превеждането им на езика на компаниите и обществото.

Участници в разговора бяха Огнян Траянов, председател на Българската Мрежа, Силвия Костова, началник управление „Корпоративни комуникации и маркетинг“, Пощенска банка, и Даниела Пеева, председател на Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България (АДВИБ). Те се обединиха около тезата, че Глобалните цели не са цели на ООН, а те са стандарти отвъд времето, които принадлежат на всички и дават представа за социалния ни напредък. Медиите са онзи партньор, чрез който бизнесът разказва за инвестиции и иновации на езика на добрите истории.

Специален гост и говорител беше Дан Томас, Директор “Комуникации” на Глобалния договор, бивш журналист на BBC и експерт с богат опит в областта на медиите. Той говори за способността на бизнеса да променя статуквото и да преследва частен, но и обществен интерес: “Целите за устойчиво развитие са непопулярни думи и звучат скучно, но истината е, че те се отнасят до реални проблеми в живота на хората и планетата. С други думи това са универсални общочовешки приоритети. Например цел 13 - Изменение на климата, може да звучи абстрактно, но когато домовете на хората се наводняват в резултат от климатичните промени, тогава проблемът придобива реални измерения.”

Участниците в дискусията повдигнаха въпросите за промяната на медиите, в следствие на тех-революцията, и за бъдещето на журналистиката в контекста на устойчивото развитие. “В бъдеще ще бъде важно да има независими медии и журналисти, които да информират обществото за инициативите на бизнес лидерите и да бъдат техен коректив (watchdog). Ролята на медиите ще бъде да повдига въпросите, които засягат широката общественост и да отразява действията на частния сектор, когато последните засягат по негативен, но и по позитивен начин обществото”, коментира Дан Томас пряко от Ню Йорк и потвърди, че светът на комуникациите се променя революционно: “Компаниите разчитахме на масмедиите, за да бъдем разпознати. С появата на социалните мрежи като платформи имаме възможност да комуникираме своите каузи с публиката в по-личен и ангажиращ формат”.

Making Global Goals Local Business България е международен форум, който цели да представи човешките измерения на Целите за устойчиво развитие и ролята на бизнеса като двигател за тяхното постигане. Форумът е част от събития, организирани от локалните мрежи и Глобалния договор на ООН.

Организационни партньори - БДВО, БСК, ГБИТК, СМT, БФБЛ, София Тех Парк.

Събитието се осъществи с партньорството на Асарел-Медет, Байер България, Евроинс, Овергаз, ТехноЛогика, ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 и с медийното партньорство на BGlobal, investor.bg, enterprise.bg, в-к Сега.


Обратно горе