Уведомление до клиентите на туристическа агенция „Дрийм Холидейс БГ” ЕООД относно подадена молба за откриване на производство по несъстоятелност

Уважаеми клиенти,

Във връзка с публикувана информация в медиите за подадена молба за откриване на производство по несъстоятелност на туристическа агенция „Дрийм Холидейс БГ“ ЕООД, и невъзможност да се гарантират  пътуванията на  клиентите на туроператора, „ЗД Евроинс“ АД Ви уведомява за следното:

На 08.02.2022г туристическа агенция „Дрийм Холидейс БГ“ ЕООД сключва договор със „ЗД Евроинс” АД за застраховка „Отговорност на туроператора” №03700100003718 с период на застрахователно покритие от 09.02.2022 г. до 08.02.2023 г. Застраховката покрива отговорността на туроператора за причинени през застрахователния период имуществени вреди на потребителите, включително при неплатежоспособност и несъстоятелност на туроператора по отношение на договорите за туристическо пътуване, които са сключени и заплатени в периода на застрахователното покритие. Застраховката покрива всички депозити и предплатени суми на клиентите на туроператора, за които не са предоставени туристически услуги.

С уведомление №3416/28.04.2022г на основание чл.367, ал.2 от Кодекса за застраховането, считано от дата 28.04.2022 г., „ЗД Евроинс” АД прекратява застрахователния договор, поради неплащане на застрахователната премия. Уведомлението е изпратено до туристическа агенция „Дрийм Холидейс БГ“ ЕООД с копие до Министерство на туризма.  

„ЗД Евроинс“ АД ще изплати полагащото се застрахователно обезщетение на клиентите на „Дрийм Холидейс БГ“ ЕООД, имащи неосъществени туристически пътувания по сключени и заплатени договори за туристическо пътуване в периода 09.02.2022г - 28.04.2022г. За претенции по договорите за туристически услуги, сключени и заплатени след тази дата, клиентите на „Дрийм Холидейс БГ“ ЕООД  следва да се обръщат  директно към туроператора.

„ЗД Евроинс“ АД напомня, че необходимите документите, които клиентите на „Дрийм Холидейс БГ“ ЕООД   следва да попълнят и представят в офис на Застрахователя са:

  • Уведомление за щета по образец на „ЗД Евроинс“ АД;
  • Оригинални или нотариално заверени за вярност с оригинала копия на следните документи: договор с туроператора „Дрийм холидейс БГ“ ЕООД, както и разходни документи: фактури, касови бонове, квитанции, извлечения от банкови сметки и други. В случай на необходимост „ЗД Евроинс“ АД си запазва правото да поиска от  клиентите на туроператора допълнителни документи.

Претенции  за обезщетение, придружени с необходимите документи, могат да се подават във всеки офис на „ЗД Евроинс“ АД или по електронен път на имейл: property.claims@euroins.bg.

Подробна информация и указания за начина на подаване на претенция за обещетение можете да получите  на телефон 02/4895443  и национален телефонен номер 0700 17 241. Линията е отворена от понеделник до петък в рамките на работния ден.


Обратно горе