Застрахователно дружество Евроинс подкрепи провеждането на първият за България „Форум за пътна безопасност", организиран от фондация „Годишни награди за пътна безопасност" и сдружение „Отворена младеж"

На 4 декември 2013 г. в София се проведе първият за България „Форум за пътна безопасност", организиран от фондация „Годишни награди за пътна безопасност" и сдружение „Отворена младеж".

На форума присъстваха над 70 организации и институции от цялата страна, като за връчването на наградите бяха поканени Негово превъзходителство посланика на кралство Нидерландия, Министъра на вътрешните работи, Министъра на транспорта и информационните технологии, български евродепутати и журналисти.

Чрез събитието се цели популяризирането на добрите практики в областта на безопасността на движението, споделянето на нови идеи и привличането на нови партньори за каузата, както и създаването на контакти между участниците с цел доразвиване и усъвършенстване на вече съществуващи инициативи.

Национална кампания „Дай зелена светлина на живота!" стартира от Плевен с организатор сдружение Младежки информационно-консултантски център „Интелект" Плевен. Инициативата беше доброволческа и се реализира в периода 3-7 юни 2013 г. съвместно с организации и институции от цялата страна, като целта беше да се ангажира вниманието на обществеността към тревожния брой на нарастващите пътно-транспортни произшествия в Република България.

В различните краища на страната бяха проведени множество изложби със снимки и рисунки по темата, деца рисуваха по асфалта на тематики свързани с безопасността на движението по пътя, организираха се велопоходи, проведоха се редица дискусионни клубове и кръгли маси, създаден беше видеоклип „Търся те" (лабиринти от улици) - лицето на кампанията, чрез който се призовава да бъдем отговорни на пътя и да ценим най-ценното което имаме - живота. http://www.youtube.com/watch?v=SomTAskw8vA

В хода на инициативата броят на организациите, подкрепили начинанието стигна 1137 училища, младежки центрове, спортни клубове, читалища и НПО, а броят на младежите, споделили информацията във Facebook, Twitter и в личните си електронни страници надмина 6000 публикации.

В популяризацията на Кампанията се включиха и 12 национални, регионални и местни медии, като дадоха солидно рамо и за периода на кампанията популяризираха начинанието на страниците си. Всички заедно провокираха интерес и допринесоха за подобряване на културата на движението по пътищата в страната ни.


Обратно горе