Станимир Димов Главен експерт "Селскостопанско застраховане" на "ЗД Евроинс" АД пред сп. Икономист

 Кои са най-търсените застраховки от земеделските производители и какви рискове покриват застраховките на “Евроинс”?

Най-търсените застраховки от земеделските производители са най-вече за масовите култури , които се отглеждат в Р. България, а именно: пшеница, ечемик, рапица и слънчоглед. Най-търсените рискове при тези култури са градушка и буря.

Предлагат ли се комбинирани застраховки за покриване на множество рискове в земеделието. Бихте ли описали тези ваши продукти?

Покриваните рискове по този вид застарховка  са само в резултат на природни бедствия

Основните рискове са:

      КЛАУЗА А: градушка, буря, проливен дъжд;

      КЛАУЗА Б: пожар на корен.

      КЛАУЗА А+Б: градушка, буря, проливен дъжд, пожар на корен;

     Допълнителните рискове са:

      КЛАУЗА В: измръзване и изтегляне.

      КЛАУЗА Г: осланяване.

      КЛАУЗА Д: наводнение.

      КЛАУЗА Е: градушка.

Задължително условие при сключването на полицата е да бъде избрана най-малко една клауза от основното покритие. Допълнителните рискове не могат да бъдат избирани самостоятелно, винаги са в допълнение към основните.

 Може ли да дадете пример колко струва сключването на застраховка при вас и при случай на природно бедствие или друго бедствие (умишлено или не) какво обезщетение могат да очакват земеделските производители? “Евроинс” предлага ли разсрочено заплащане на застрахователната премия?

В масовият случай, когато нямаме утежнение на рисковите обстоятелства за застраховане на реколтата от пшеница за 100 лв./дка, срещу рисковете: градушка, буря, проливен дъжд и пожар, земеделския производител трябва да заплати 3.60 лв./дка.При застарховане на по-големи площи се допуска разсрочване на застрахователната премия до 4 вноски.

Как се сключват селскостопанските застраховки в “Евроинс” и какво трябва да направят земеделските производители при настъпване на застрахователно събитие?

Необходимо условие е да се попълни предложение-въпросник, в който кандидата за застраховане да отговори изчерпателно на зададените му въпроси, на базата на които се изготвя оферта за застарховане.

Селскостопанските застарховки в „ЗД Евроинс“ АД се сключват след извършване на оглед на културата, която земеделският производител иска да застрахова, определя се агротехническото й състояние и както дали същата е достигнала определена фаза за застраховане.

При настъпване на застрахователно събитие, застрахованият трябва незабавно да уведоми писмено застрахователя за вида на събитието и времето на настъпването му.

Проектите в земеделието, които се реализират по Програмата за развитие на селските райони, изискват и задължителни застраховки. Увеличи ли се интересът към агрозастраховките след влизането на страната ни в ЕС. Какво показват данните на Вашата компания? Започнаха ли да се предлагат и нови продукти?

Програмите за развитие на селските райони увеличиха премийния приход по застраховки на селскостопански култури на пазара. Според нас обаче не се оправдаха очакванията за значително  увеличение на интереса от страна на земеделските производители след  стартиране на програмите и влизането на страната в ЕС.

Най-голям интерес, особенно в последните две години проявяват земеделските производители към програмата за съфинансиране на застрахователните премии. При нея 65 % от премията се заплаща от ДФ Земеделие, което значително намалява разходите на производителите по застраховката.

Готвите ли нови продукти селскостопански застраховки и какви тенденции като цяло на пазара се открояват в този сегмент?

В „ЗД Евроинс“ АД, готвим промени по условията на застраховка на селскостопански култури. Целта е тя да стане по търсена от страна на земеделските производители и самите те да осъзнаят нуждата да застраховат реколтата си, която стои под открито небе.

От години вече пазара е в очакване да се разшири обхвата на застраховане на земеделска продукция, като и държавата се намеси с регулации и изграждане на нови ракетни площадки срещу градушката, основния риск, който унищожава реколтата.


Обратно горе