Уведомление до клиентите на "ЗД Евроинс "АД

Уважаеми клиенти,

във връзка с планов ремонт и поетапното затваряне на бул. „Христофор Колумб“,  в отсечката между бул. „Източна тангента” и ул. „Продан Таракчиев“  за  период   от 8 до 31 юли 2018г,  бихме искали да Ви уведомим, че за  Ваше удобство обслужването на щети е пренасочено към ликвидационните центрове на дружеството, разположени на територията на гр. София както следва:

кв. “ Люлин” 7, ул. Орион 84, сграда Булвария Холдинг
Teл: 02 / 4895494  email: likvidacia1@euroins.bg

(виж картата)

Център, ул. „Козлодуй” №2 

тел: 02/4144244, email: likvidacia3@euroins.bg

(виж картата)

Кв.Дружба, ул.Илия Бешков №2  / Дару Кар /  

тел: 02/4144524,  email: darucar_licv@euroins.bg

 (виж карта)  


Обратно горе