„ЗД Евроинс" АД откри първия си международен клон

В началото на месец февруари  „ЗД Евроинс”  АД  откри първия си международен клон  на територията на Република  Гърция. Компанията развива дейност по линия свобода на предоставяне на услуги на територията на Гърция от 2014 г посредством застрахователен брокер „Глобъл Иншурънс Груп”.  До момента на гръцкият пазар се предлагат само моторни застраховки, но в бъдеще ще се предлагат  и застраховки  „Злополука“, „Помощ при пътуване“, „Пожар и природни бедствия“ и др.

„ЗД Евроинс„ АД, е част от Евроинс Иншурънс Груп" (ЕИГ), една от най-големите независими застрахователни групи в Централна и Югоизточна Европа. Компанията е фокусирана в предлагането на пълен набор застрахователни продукти в областите общо, здравно и животозастраховане. Базираната в София група оперира  в  7 европейски държави,  Русия , Украйна и Грузия, и има над 10% пазарен дял в България, Румъния и Северна Македония.  От 2014 г стартира дейност на територията на Гърция, а от 2015г развива дейност и на украинския застрахователен пазар. В края на 2017г ЕИГ придоби  значителен дял от руско застрахователно дружество, а през 2018 придоби дружество в Грузия.  Групата има присъствие в Италия, Испания и Полша.  ЕИГ има над 2,5 млн. клиенти, 2100 служители  и годишни приходи над 330 млн.евро  за 2017г., което й отрежда над  9 % пазарен дял в общото застраховане на Балканите.


Обратно горе