125 години от основаването на гимназия "Христо Ботев"

По случай 125 години от основаването на гимназия "Христо Ботев", Застрахователно дружество "Евроинс" ремонтира физкултурния салон на гимназията и сключи дългосрочен договор за спонсорство с директора й г-жа Надежда Механджийска. В момента спортната база е изцяло обновена и модернизирана, за да могат учениците да посещават с удоволствие часовете по физическо възпитание и спорт. Това начинание на Застрахователно дружество “Евроинс” е първата част от една цялостна кампания за подпомагане на българското образование и спорт.


Обратно горе