Евроинс реализира печалба от 1,324 млн. лева за деветмесечието на 2006 г.

ЗД „Евроинс” АД реализира печалба за деветмесечието на 2006 г. в размер на 1,324 млн. лева спрямо 279 хил. лева за същия период на 2005 г. Нарастването по този показател е приблизително 5 пъти и основно се дължи на подобрената квота на ощетимост на дружеството.

Брутният премиен приход възлиза на 29,9 млн. лева, като за деветмесечието на 2005 година по този показател са отчетени 25,2 млн. лева или ръст от 19 %.

Към 30.09.2006 г. изплатените обезщетения са в размер на 11,2 млн. лева, като за същия период на 2005 г. те възлизат на 11,147 млн. лева. Квотата на ощетимост е подобрена с 6,8 пункта – от 44,4 %, отбелязани през деветмесечието на 2005 година на 37,6% за същия период на 2006 година. Двукратно нарастват и собствените средства на компанията – от 7,3 млн.лева през деветмесечието на 2005 г на 13,2 млн. лева за текущия период. Застрахователните резерви на ЗД „Евроинс” АД отбелязват ръст от над 60 % - от 10,7 млн. лева за деветмесечието на 2005 г. на 17,3 млн. лева за деветмесечието на 2006 г.

Обратно горе