Откриване на ликвидационен център

Уважаеми клиенти,
считано от 10.08.2015г. се открива нов Ликвидационен център
на територията на гр. София с адрес ул. „Козлодуй” №2
и работно време от понеделник до петък от 08.30 до 17.00 часа.

На Ваше разположение за огледи и оценка на щети в гр. София
са и ликвидационните центрове на следните адреси:

район Искър, бул. “Христофор Колумб” №43
Тел. : 0700 17 241
Тел. : 02 /9651 512
Тел:  02/9651 682
Факс: 02 / 4895 423
Факс: 02/95 61 519
email: likvidacia@euroins.bg;

кв. “ Люлин” 7, ул. Орион 84, сграда Булвария Холдинг
Teл: 02 / 4895494.


Обратно горе