Асен Христов, Председател на Надзорния Съвет на „Еврохолд България” пред сп.Икономика

 

ИНТЕРВЮ

Медия: сп. „Икономика“

Журналист: Татяна Явашева

Интервюиран: Асен Христов, председател на Надзорния съвет на „Еврохолд България“ АД, мажоритарен собственик на "Евроинс Иншурънс Груп"

-           Господин  Христов, на какъв етап от развитието си е застраховането в България?

Не сме никак напреднали. Търсенето на пазара е ценово-ориентирано и това важи за всички сегменти. Конкуренцията се определя от това кой ще даде по-ниска цена. Доминира автомобилното застраховане и най-вече задължителната "Гражданска отговорност". Все още сме много назад спрямо тези, които се опитваме да догоним. В развитите европейски страни животозастраховането формира 60-70% от премийните приходи. В България пирамидата е обърната.        Малко са компаниите, които могат да демонстрират конкурентни предимства. Като местна, българска компания, Евроинс залага на близостта до клиентите. Също така, сме фокусирани върху иновациите и най-вече върху детайлната сегментация в общото застраховане. Ние бяхме сред малцината застрахователни компании, които официално подкрепиха въвеждането на електронната "Гражданска отговорност" при приемането на новия Кодекс за застраховане в края на миналата година.

-           Къде сме ние в сравнение с другите балкански страни?   

Пазарите в региона са на сходен етап на развитие, а именно - слабо развити, и всички до един ценово-ориентирани, доминирани от автомобилното застраховане. Румъния е най-интересният и атрактивен пазар в региона. Не само заради големината, но и заради ниското проникване на застрахователните услуги във всички сегменти. Както и в България, така и в Румъния цената е двигателят на търсенето. Ние обаче сме позитивно настроени. Евроинс е в топ 3 на най-големите застрахователи в Румъния и ще отстоява и разраства позицията си.   

-           Какъв потенциал виждате за развитие на сектора и конкретно на бизнеса, който ръководите?

Стига застрахователният регулатор да не пречи, както често се случва напоследък, българският пазар е с голям потенциал и то защото е слабо развит. Една огромна индустрия по света, каквато е животозастраховането, е изключително слабо застъпена. Дори в автомобилното застраховане има потенциал. Десетки хиляди моторни превозни средства са в движение без "Гражданска отговорност", а в развитите европейски страни има два пъти повече автомобили на глава от населението в сравнение с България. Да не говорим за имущественото и здравното застраховане, които също са с изключително ниско проникване в страната. Търсенето на застрахователните услуги е в правопропорционална зависимост от икономическото развитие. Трудно може да се очаква съществен ръст в нашия сектор, без икономиката да е в подем и обратно.

По отношение на бизнеса на "Еврохолд" целта ни е да продължим да развиваме трите ни ключови направления - застраховане, лизинг и автомобили. Стратегически важният ни бизнес е застрахователният, който е концентриран в подхолдинга "Евроинс Иншурънс Груп". Групата е една от най-динамично развиващите се в сектора в региона. При приходи от 95 млн. евро през 2009 г., през тази година те се очаква да надхвърлят 250 млн. евро. С придобиванията на регионалните бизнеси на QBE, Talanx и Interamerican, ние затвърдихме позицията си на най-голямата независима застрахователна група в Югоизточна Европа, с добре диверсифицирано портфолио по отношение на моторното и немоторното застраховане.

-           Колко предстоящи са предстоящите проверки на балансите на застрахователните дружества в България, наложени от Директивата „Платежоспособност II” ?

България е единствената страна в Европа, която тръбеше, че ще прави едновременно проверки и в банковия, и в пенсионния, и в застрахователния сектор. Целта беше да демонстрираме, че сме отличници. Застрахователният надзор не беше подготвен и продължава да не е подготвен. Към датата, на която трябваше да стартират проверките - 1 април, нямахме каквато и да било методика за проверките. От три нови наредби към Кодекса за застраховане, в срок беше готова само една. Останалите две ги няма и до днес. Скандално е, че никой не коментира, че с отлагането на проверките се влиза в директно противоречие със Закона за преструктуриране на кредитните институции, в който е записано, че до 14 август проверките в банките, застрахователите и пенсионните дружества, трябва да са приключили. Страно е и друго нещо. Директивата и методиката предполагат, че на проверка подлежат само застрахователите и пенсионните фондове. С изненада научихме, че "Еврохолд" и "Евроинс Иншурънс Груп", които притежават застрахователни дъщерни подразделения, но нямат застрахователен лиценз, също ще бъдат подлагани на проверки. Това е в разрез с европейските правила и практики. Ще платим едни стотици хиляди евро за нещо, което е лишено от всякакъв смисъл. Съмнявам се в компетентността на застрахователния регулатор.

Кой е основният препъникамък, предизвикал това забавяне?        

Лошата организация и неподходящо избраният период от страна на регулатора. След като застрахователният надзор не успя да изготви наредбите за счетоводното отчитане и техническите резерви, сега е преценил, че ще важат старите наредби. А в нормативната уредба ясно е описано, че с отмяната на един закон автоматично отпадат и всички прилежащи към него подзаконови актове. Има и тотални разминавания между отделни закони и подзаконови актове от една страна и методиката за проверките от друга.

-           Какви размествания на пазара ще предизвика  Директивата „Платежоспособност II” ? Кои ще са печелившите и кои – губещите?

Вижте, „Платежоспособност II” е рамка, която цели да гарантира преди всичко по-доброто корпоративно управление на застрахователните дружества и по-добрата защита на застрахованите лица посредством по-високи капиталови изисквания за участниците на пазара. Толкова високи, че в последно време покрай плана "Юнкер" все повече експерти призовават за намаляване на тези изисквания, тъй като се явяват пречка пред инвестициите. Известно е, че застрахователните компании са ключови институционални инвеститори в икономиката. Когато ограничаваш рисковия им профил и инвестициите им, ти лишаваш реалната икономика от канал за финансиране.   

Самата директива не може да бъде заплаха, за която и да било компания, стига местният регуратор да не злоупотребява с нейния прочит и с нейните разпоредби. За съжаление, наблюдаваме меко казани притеснителни практики на ръководещия застрахователния надзор в България - писане на кодекси на коляно в 12 без 5, спускане на текстове от закони и наредби в насипно състояние в последния възможен момент, липса на ключови подзаконови нормативни актове и опити за заобикаляне на директиви и кодекс с дописване на наредби. Проверките на застрахователите, които стартират на 15 юли, ще се извършват на база отчети към 30 юни, които обаче отчети ще бъдат готови към 30 август. Какво тогава ще проверяват проверяващите в периода 15 юли-30 август? Застрахователният надзор създава невиждан административен хаос.  

Опасенията ми са, че предстоящите проверки са насочени пряко към компаниите с български капитал, като тази акция има поддръжници и от компании, които работят на българския пазар и са част от други застрахователни групи извън България. Последните няма да бъдат засегнати от тази проверка на балансите, тъй като дори да се установи недостиг на капитал в българските им дружества, този недостиг може да бъде покрит само с едно гаранционно писмо от страна на компанията-майка. Посланието, което застрахователният регулатор излъчва с действията си е: всички компании, които са извън България и не са с български капитали, са здрави и прекрасни, докато местните са гнили ябълки.

-           През 2016-а "Еврохолд" АД става на 20 години. През това време дружеството твърде динамично писа своята история чрез сливания, придобивания и продажби. Кои са основните фактори, довели до днешния успех?

Дали е успех зависи от целите, които сме си поставили, а те са доста по-високи от това, което сме постигнали. Не считам, че все още можем да се наречем успешна компания. Да, Еврохолд се разви динамично в годините на стагнация, защото гледахме на кризата като на възможност. Докато някои големи международни застрахователни групи се оттеглиха от пазара в Югоизточна Европа, ние увеличихме присъствието си, включително изкупувайки техния бизнес. Евроинс винаги е била близо до клиентите и е отговаряла на нуждите им бързо и преди всички. Ще ви дам пример с последния ни продукт - „Гаранция в полза на възложител на обществена поръчка”. Това е уникална застраховка за България и засега се предлага само от Евроинс. Тя цели да обезпечи отговорността на изпълнителите при изпълнение на договори за обществени поръчки и е отговар на новия Закон за обществени поръчки от април 2016 г. Не големите изяждат малките, а бързите поглъщат бавните.     

-           Как се постига силата на значим „играч“ на международен терен?

Първо, с високи цели и амбициозна стратегия. Колкото по-високо се целиш, толкова по-далеч ще стигнеш. На следващо място, необходими са огромни мениджърски, оперативни и организационни усилия, непрекъснати подобрения и фокус върху иновациите, за да можеш да отличиш на пазара. Няма как да постигнеш бърз растеж и широко пазарно покритие, ако разчиташ само на органичен растеж. Затова ние придобиваме активно бизнеси на наши конкуренти. Затова придобиванията са част от нашия бизнес, от нашето ДНК. Не на последно място, всякакви ръстове на приходите не биха имали смисъл, ако не заедно с повишаване на удовлетвореността на клиентите и с подобряване на качеството на услугите.

http://www.economymagazine.bg/uf/magazines/bg/63/index.html


Обратно горе