Авиационно застраховане

"Застрахователно дружество Евроинс" АД застрахова авиационни рискове, в съответствие с приети общи условия, международно прилагани специални условия и клаузи, които включват:

 •  летателни апарати
  •  авиационно каско всички рискове, само тотална загуба и само земни рискове
  •  самоучастие при застраховка на летателни апарати
 •  гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на летателни апарати
  •  гражданска отговорност към трети страни
  •  отговорност към пътници, техните лични вещи и багаж
  •  отговорност към карго и поща
  • разширено покритие при война и други опасности
 • отговорност на собственици и оператори на летища, включително отговорност на ръководство въздушно движение
 • други застрахователни покрития свързани с авиационната дейност, при постигане на договореност

Сътрудничеството ни с брокери на международния авиационен презастрахователен пазар осигурява водещи презастрахователи като Lloyds, Swiss Re, Hannover Re и др., които подписват авиационни рискове.  

  

 

 

 

 

 

 


Обратно горе