Онлайн предявяване на претенции за обезщетение по имуществени застраховки

Уважаеми клиенти,

За Ваше улеснение и удобство създадохме  електронна форма  за онлайн предявяване на претенции за обезщетение при настъпване на застрахователно събитие по имуществени застраховки.

Указания за попълване на уведомление за настъпване на застрахователно събитие

В сектор Предявяване на претенция се попълва уведомление със следните задължителни полета:
1. Заявител/застрахован;
2. ЕГН/ЕИК;
3. Номер на полицата;
4. Вид събитие (избира се от падащо меню или списък);
5. Електронна поща (имейл);
6. Телефон за обратна връзка;
7. Адрес на застрахованото имущество;
8. Дата на събитието;
9. Кратко описание на настъпилото събитие (описание на увреденото имущество с приблизителни размери и необходими видове ремонтно-възстановителни дейности);
10. Добавят се снимки на увреденото имущество и други документи;
11. Добавя се удостоверение от банка за съществуваща банкова сметка на застрахованото лице;
12. Изписва се приблизителен размер на щетата според застрахования;
13. Въвеждат се данни на банкова сметка на застрахования за получаване на застрахователното обезщетение.

При правилно попълнени полета в електронната форма ще получите потвърждение в рамките на един работен ден с номера на предявената претенция на посочената от Вас електронна поща (имейл). На база предоставените документи претенцията Ви ще бъде обработена и ще бъдете уведомени за последващия процес на ликвидация в регламентираните срокове.

.

Предявяване на претенция

.

.


Обратно горе