Общи

Какво е работното време на агенциите и офисите на Евроинс?

Работното време на агенциите и офисите е от 8,30 до 17,00 ч. Някои офиси работят с удължено работно време, а също и в почивни дни.
Моля, обърнете се към най-близкия до Вас офис.

Застраховката е с разсрочено плащане на премията. Къде може да се плати вноската?

Вноските могат да се заплащат в брой във всеки офис на Евроинс или по банков път, като задължително се посочва номер на полицата.

Какво е необходимо да се направи при загубване на застрахователната полица?

Да се представят документите на МПС в най-близката агенция на Евроинс за издаване на дубликат.

Какъв е срокът за предявяване на претенция за изплащане на застрахователно обезщетение?

Срокът се различава в зависимост от застраховката и вида на щетата. При кражба срокът за завеждане е 24 часа, при други събития – обикновено 3 работни дни. Щети по застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” могат да бъдат предявени в срок до 5 години от датата на настъпване.

В какъв срок се изплаща обезщетение за настъпилите щети?

Срокът варира в зависимост от вида на застраховката, но не повече от 15 работни дни след представяне на всички документи, необходими за установяване на обстоятелствата около настъпването на щетата.

Обратно горе