Важна информация за клиенти с действащи здравни застраховки

Уважаеми клиенти,

във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение и завишени мерки за превенция и сигурност Ви уведомяваме:

1.Във връзка с действащия застрахователен договор, по който сте застраховани, можете да ползвате здравни услуги съобразно условията на покритията на здравния пакет и съответно общите  и специални условия на „ЗД Евроинс” АД към действащата полица.

Изключения:

Според Раздел IV. ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ПОКРИТИ ( от общите условия )Чл.6 …Застрахователното покритие не включва разходи за диагностика, предхождащи и свързани с нея изследвания, лечение на и последиците от: туберкулоза, ТОРС, птичи грип, заболявания с епидемичен характер, вкл. пандемии; 

2.По всички въпроси  свързани с COVID 19 и/или наличието на грипоподобна симптоматика е необходимо да спазваме предприетите противоепидемични мерки, указания на Националния оперативен щаб на кризисния център към  ВМА, НЦЗПБ (Националния Център по Заразни и Паразитни болести) и заповеди на МЗ.

3.Всички пътували в чужбина или с грипоподобни симптоми следва да се обърнат към  личния лекар и да следват неговите иинструкции

4.Всички граждани предвид динамиката на епидемичната обстановка следва да задават своите въпроси относно COVID-19

денонощно на телефонен номер 02 807 87 57 както и да получат актуална информация на сайта на МЗ и ВМА:

            Министерство на здравеопазването

            ВМА

 5. Във връзка със спазване на разпоредбите на Здравните власти както и с цел избягване на излагане на риск от заразяване Ви препоръчваме да не предприемате  планови действия свързани със записване на часове и реализиране на прегледи и изследвания освен в случаите, когато това е неизбежно.

6. Моля да имате пред вид, че са преустановени  дейностите свързани с планови хоспитализации, провеждане на профилактики, детски и женски консултации.

Уважаеми клиенти,

Обръщаме се с мобла към Вас да се придържате към разпоредбите във връзка с извънредното положение  и подавате документи за възстановяване на разходи през сектор „Лично здравно досие“ в www.euroins.bg.

Прекратява се завеждането на застрахователни претенции на хартиен носител до отмяна на извънредното положение.

За повече информация и въпроси пишете на claims_zz@euroins.bg

 „ЗД Евроинс” АД осигурява непрекъсвем процес по сключване на полици и разглеждане на претенции, но пред вид спазване на изискването за дистанционна работа е възможно да се получи закъснение в обработка на данните, за което молим предварително  за разбиране .


Обратно горе