Служители на Евроинс взеха участие в старта на петия залесителен сезон на Новата гора на София

На 2ри ноември служители на Евроинс взеха  участие в старта на петия, залесителен сезон на Новата гора на София.

Новата гора на София е мащабна залесителна инициатива на Столична община, в рамките на която ще бъдат засадени над 120 000 нови дървета. Инициативата цели трансформация на пустеещи общински земи в гора и изграждане на зелен филтър в близост до София, който да подпомогне подобряване качеството на атмосферния въздух. Проектът стартира през есента на 2017 г. и до момента са засадени 20 000 фиданки.Новата гора на София се намира в кв. „Суходол“, в близост до рекултивираното депо за битови отпадъци, и ще заема площ от 225 дка. За засаждането на дърветата в гората екипът на Столична община разчита на изцяло на доброволци.В рамките на проекта, Столична община осигурява фиданките, уредите за засаждане и ръкавиците, а за самото засаждане се разчита изцяло на доброволци.Грижи за дърветата се полагат от експертите – лесовъди от общинското предприятие  „Управление на общински земи и гори“.

За повече информация: www.novatagora.bg


Обратно горе