Евроинс партньор на Българско Актюерско Дружество в работна среща на постоянните комисии на Actuarial Association of Europe (ААЕ)

Българско Актюерско Дружество, в партньорство със „ЗД Евроинс” АД, бе домакин на регулярна  Пролетна работна среща на постоянните комисии на Actuarial Association of Europe (ААЕ), провела се в периода 10- 12 април 2019 в гр.София.

За първи път в историята на застраховането и финансовия бизнес у нас,  България бе домакин на форум на такова високо ниво. Актюерската професия има изключително важна роля както за стратегическото и оперативното управление на бизнеса, така и за осигуряване на капиталовата стабилност в застрахователния и осигурителен сектор, а от там и защита на финансовите интереси на потребителите.

В рамките на Пролетната среща на ААЕ участие взеха повече от 100 експерта от цяла Европа  и бяха  представени презентации на водещи актюери  от професията.


Обратно горе