Евролийз Ауто

Евролийз Ауто АД e най-голямата небанкова и най-динамично развиващата се лизингова компания, специализирана в лизинг на превозни средства и оборудване. Компанията разполага с 15 клона в цялата страна.

Основни предимства: гъвкавост, коректност, бързина и качество на обслужване, трансформираме на иновационни идеи в нови услуги и продукти;

Условия на финансов лизинг
 • Лизинговане на нови автомобили: Клиенти юридически или физически лица;
 • Доставчик: оторизиран представител;
 • Първоначална вноска – 5-70%;
 • Срок на договора - 12-60 месеца;
 • Остатък от 5-35% в зависимост от срока на договора и марката;
 • Предварително заплащане на цялото ДДС – договор без остатък;
 • Разсрочване на ДДС при предварително заплащане на цялото ДДС – договор без остатък;
 • Погасяване на равни месечни вноски или на вноски без ДДС върху лихвата;
 • Възможност за обратно изкупуване.

 • Лизинговане на употребявани автомобили: Клиенти юридически или физически лица;
 • Доставчик: ЮЛ
 • Mинимална сума за лизинговане /след приспадане на първоначалната вноска/ - 3 000 евро;
 • Първоначална вноска – 10-50%;
 • Срок на договора - 12-48 месеца;
 • Остатък от 5%; *при предварително заплащане на цялото ДДС – договор без остатък;
 • Погасяване на равни месечни вноски;
Евролийз Ауто прави оценка за кредитен риск и дава одобрение след представяне на пълния набор от необходими документи. Срок за оценка и отговор в рамките на 1 работен ден!

Евролийз Ауто предлага и богати възможности за оперативен лизинг.

Един проектите на Еуролийз Ауто е разработването на най-добрия интернет сайт на лизингова компания в страната www.euroleaseauto.bg, ориентиран изключително към потребителя. Направете сами своя индивидуален лизингов план използвайки нашия лизингов калкулатор. Ако нещо не ви е ясно, когато искате да закупите автомобил на лизинг кликнете на лизингова процедура ние ще ви разкажем всичко анимирано. За технологично компетентните клиенти предлагаме on-line одобрение, оn-line попълване на молби и формуляри, информационен модул със специална log-in система, от който клиентите могат да си разпечатват фактури, погасителни планове, договори и т.н.

Централен офис
1592 София,
бул. "Христофор Колумб" 43
тел.: 02/ 9651 555,
факс: 02/ 9651 687
e-mail: info@euroleaseauto.bg

Обратно горе