Евролийз Груп

Евролийз Груп е холдингово дружество обединяващо инвестициите на Еврохолд в лизинговия сектор на Балканите. Дружеството е регистрирано като холандска компания с цел по-лесен достъп до финансов ресурс от международните финансови  пазари. В структурата на Евролийз Груп влизат:

Евролийз Ауто България

Евролийз Ауто Румъния

Евролийз Ауто Скопие

Евролийз Рент а Кар

Булвария Рент а КарОбратно горе