„ЗД Евроинс” АД за поредна година подкрепи провеждането на Гoдишните награди за пътна безопасност, 2018

На 29 януари 2019 г. в Сити Марк Център, гр. в София  бяха връчени годишните награди  за пътна безопасност  организирани  от Фондация “Годишни награди за пътна безопасност".

Връчването на годишни награди  за пътна безопасност има за цел популяризиране на добрите практики в областта на безопасността на движението, споделянето на нови идеи и привличането на нови партньори за каузата, както и създаването на контакти между участниците с цел доразвиване и усъвършенстване на вече съществуващи инициативи.

На събитето присъстваха над 60 организации и институции от цялата страна, като за връчването на наградите бяха поканени  представители от Министерство  на вътрешните работи, Министерство на транспорта и информационните технологии, политици, депутати и журналисти.


Обратно горе