ДАРИ КРЪВ!СПАСИ ЖИВОТ!

Застрахователно дружество Евроинс ежегодно участва в Национална кампания за безвъзмезно и доброволно кръводаряване съвместно с Националния Център по клинична и трансфузионна хематология.
Всяка година служителите на Евроинс и всички дъщерни компании от структурата на Еврохолд безвъзмездно даряват кръв, защото дарената кръв няма цена, така както приятелството, любовта и човешкия живот.
Ежегодно през месец май Евроинс организира кампания „БЛАГОДАРЯ” насочена към безвъзмездните кръводарители в България. Всички кръводарители получават преференциални условия при сключване на застраховки:
•   „Злополука и общо заболяване”;
•   ”Имущество на физически лица”.

Обратно горе