Здравни заведения

Търсене по град и тип

Моля изберете опциите от полетата по-долу.


 1. МДЛ "Липогард" - София - Извънболнична медицинска помощ - Стандарт - Премиум
 2. МДЛ "Цибалаб" - София - Извънболнична медицинска помощ - Стандарт - Премиум
 3. МДЛ “Русев” - София - Извънболнична медицинска помощ - Стандарт - Премиум
 4. СМДЛ "Зинвест" - София - Извънболнична медицинска помощ - Стандарт - Премиум
 5. МБАЛ "Тракия" - Стара Загора - Извънболнична медицинска помощ - Стандарт - Премиум
 6. МБАЛ "Хигия" - Хасково - Извънболнична медицинска помощ - Стандарт - Премиум
 7. МБАЛ “Шумен” - Шумен - Извънболнична медицинска помощ - Стандарт - Премиум
 8. СМДЛ “Рамус” - Бургас - Извънболнична медицинска помощ - Стандарт - Премиум
 9. СМДЛ “Русев” - Бургас - Извънболнична медицинска помощ - Стандарт - Премиум
 10. СМДЛ “Статус“ - Варна - Извънболнична медицинска помощ - Стандарт - Премиум
 11. СМДЛ „Русев" - Варна - Извънболнична медицинска помощ - Стандарт - Премиум
 12. СМДЛ Диаген - София - Извънболнична медицинска помощ - Стандарт - Премиум
 13. СМДЛ “Рамус” - Габрово - Извънболнична медицинска помощ - Стандарт - Премиум
 14. СМДЛ “Рамус” - Плевен - Извънболнична медицинска помощ - Стандарт - Премиум
 15. СМДЛ "Русев" - Пловдив - Извънболнична медицинска помощ - Стандарт - Премиум
 16. СМДЛ "Рамус" - Пловдив - Извънболнична медицинска помощ - Стандарт - Премиум
 17. СМДЛ “Бодилаб” - Сливен - Извънболнична медицинска помощ - Стандарт - Премиум
 18. СМДЛ "Кандиларов" - София - Извънболнична медицинска помощ - Стандарт - Премиум
 19. СМДЛ "Синево България" - София - Извънболнична медицинска помощ - Стандарт - Премиум
 20. СМДЛ “Рамус” - София - Извънболнична медицинска помощ - Стандарт - ПремиумОбратно горе