Плащане на застраховки с iCARD EUROINS MASTERCARD


Плащане на застраховки с iCARD EUROINS  MASTERCARD

iCARD EUROINS MASTERCARD e ко-брандирана международна кредитна карта за настоящи и бъдещи клиенти на “Застрахователно дружество Евроинс” АД и iCARD. Издател на картата е  „Интеркарт Файнанс” АД. Кредитната карта е предназначена за улеснено плащане на застраховки, издадени от Евроинс, за покупки на стоки и услуги и теглене на пари в брой в страната и чужбина. За активиране на картата, първата транзакция трябва да бъде за заплащане на застрахователна премия по желана от клиента застраховка.

iCARD EUROINS MASTERCARD предоставя допълнително удобство за  клиентите на Евроинс, като освен за плащания на всички видове застраховки в офисите на компанията, в случай на застрахователно събитие те ще имат възможност да получат обезщетението си директно по сметката на кредитната си карта.

Притежателите на ко-брандираната кредитна карта ще се възползват както от преференциални тарифи за обслужване, така и от всички иновативни продукти и услуги предлагани от iCARD и „Застрахователно дружество Евроинс” АД.


Обратно горе