Мисия

 Мисия
 • Да се стремим към съвършенство и лидерство, признати от обществото, клиентите и инвеститорите.
 • Да трансформираме иновационни идеи в услуги и продукти, които модернизират обществото и стимулират неговото развитие.
 • Да мотивираме служителите си и да подпомагаме развитието на своите клиенти, партньори и инвеститори в съответствие със световните социално-етични принципи.
 • Да разширяваме непрекъснато пазарния си дял като надминаваме очакванията на клиенти и партньори, предоставяйки им надеждност и сигурност.
 • Да постигнем солидна финансова стабилност и осигуряване на адекватна доходност на акционерите си.

Морални ценности
Нашите морални норми на поведение са:
 • професионализъм
 • новаторство
 • почтеност
 • надеждност
 • откритост

Принципи и ангажименти
Основните принципи, върху които е изградена политиката на компанията:
 • Разумно управление на ресурсите ни
 • Генериране на стабилна рентабилност
 • Осигуряване на публичност и прозрачност за дейността на компанията
 • Социална ангажираност

Обратно горе