Новини

05 Ноември 2007

На 05/11/2007 г Евроинс проведе извънредно ОСА

На проведеното днес извънредно общо събрание на акционерите бяха приети следните решения, съгласно обявения дневен ред:1. Уставът на дружеството се променя както следва:Общото събрание на акционерите приема следните изменения в устава на дружеството:Чл.…
01 Ноември 2007

За деветмесечието на 2007 г Евроинс отбелязва четирикратен ръст на печалбата си

Съгласно финансовия отчет на ЗД „Евроинс” АД за деветмесечието на 2007 г. премийният приход на дружеството за периода възлиза на 39.7 млн.лв. Компанията отбелязва ръст по този показател от 32.9% спрямо реализираните 29.88 млн. лв. за същия период на…
31 Юли 2007

За първото шестмесечие на 2007 г Евроинс отбелязва 35,2% ръст на премийния си приход

Съгласно шестмесечния финансов отчет на ЗД „Евроинс” АД премийният приход на дружеството за периода възлиза на 26 319 хил.лв. Компанията отбелязва ръст по този показател от 35,2 % спрямо реализираните 19 468 хил. лв. през първото полугодие на 2006.Нетната…
12 Юли 2007

Евроинс застрахова снимачния екип на документален филм за Перперикон по проект на Discovery Channel

За снимките на нов документален филм, посветен на историята на древните траки, за първи път в България пристигна екип на Bellwether Media, London. Проектът е на Discovery Channel и британската телевизионна компания Channel Five, като заснемането е възложено…
06 Юли 2007

На заседание на Управителния съвет на ЗД Евроинс АД бяха взети следните решения за промени в управителния орган

Кирил Бошов освен Председател на Управителния съвет поема и поста Главен Изпълнителен Директор.За заместник –председател на Управителния съвет и Заместник-главен Изпълнителен Директор е избрана Златолина Мукова. Тя притежава над 10 годишен опит в областта…
02 Юли 2007

Протокол от годишното общо събрание

Днес, 29.06.2007 г., в 10 ч., в гр. София, бул „Г. М. Димитров” № 16, се проведе годишно общо събрание на акционерите на “ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРО ИНС” АД, рег. по фирм. дело N 9078 по описа на Софийски градски съд за 1998 г., наричано по-нататък…
02 Юли 2007

На 29.06.2007 г Евроинс проведе редовното си годишно Общо събрание на акционерите

На Общото събрание на акционерите на ЗД “Евроинс” АД проведено на 29.06.2007 г. бяха приети следните решения:1. Чистата печалба на дружеството от дейността през 2006 г., получена след приспадане на дължимите данъци, в размер общо на 4237130,01 лева да бъде…
29 Юни 2007

Евроинс спечели приза "Дружество с най-добро корпоративно управление за 2006 г"

На 28 юни 2006 г. във Военния клуб Евроинс спечели приза "Дружество с най-добро корпоративно управление за 2006 г". Церемонията по награждаването бе организирана от Асоциацията на инвеститорите.За престижната статуетка бяха номинирани Евроинс АД,…
02 Май 2007

Четири пъти по-висока печалба за първото тримесечие на 2007 година

677 хил лв нетна печалба отчете ЗД „Евроинс” АД за първото тримесечие на 2007 година. Резултатът е четири пъти по-висок от същия период на миналата година, когато нетната печалба бе 158 хил.лв.12 677 хил.лв. е премийният приход на Дружеството,…
03 Април 2007

Евроинс отчита трикратен ръст на печалбата за изминалата година

ОС ще гласува 17 ст. дивидент на акция за 2006 г.РезултатиСъгласно одитирания си годишен финансов отчет, Евроинс отчита трикратно нарастване на нетната печалба - 4.237 млн. лева спрямо 1.392 млн. лв. за 2005 г. Печалбата на акция нараства със 115% от 0.26…

Обратно горе