Организация на работния процес във Фронт офис на дружеството

Уважаеми клиенти,

във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение и завишени мерки за превенция и сигурност, „ЗД Евроинс“АД предприема мерки за здравето на служителите, клиентите и партньорите си. В тази връзка част от служителите на дружеството минават на дистанционнен режим на работа.

Фронт офисът на дружеството находящ се на адрес бул.Христофор Колумб №43 ще функционира в режим на непрекъснатост и регулярност при изпълнение на дейността си. С оглед намаляване посещенията в офиса и събиране на повече хора на едно място Ви информираме за следните възможности:

Ι.Сключване на нови и подновяване на застрахователни договори може да бъде извършено дистанционно и да ги получите по куриер  на посочен  адрес за Ваша сметка.

Моля да имате предвид следното:

Ι. Полици по застраховка  „Каско на МПС”  влизат в сила след: 

1. заплатена премия по банкова сметка посочена в полицата, един ден преди влизането  й в сила

2. извършен оглед на МПС по застраховка „Каско на МПС”, ако изрично е записано в полицата. Моля да се свържете с колегите, за да уговорите час

3. монтаж на GPS устройство МПС по застраховка „Каско на МПС”, когато това е записано в полицата.

ΙΙ.Полици по застраховки „Гражданска отговорност” на автомобилистите, „Избор за дома” и ”Моето жилище”  - влизат в сила след:

1. заплатена премия по банкова сметка посочена в полицата, един ден преди влизането  й в сила

2.стикер и сертификат „Зелена Карта” ще получите по куриер  на посочен адрес за Ваша сметка.

 

Напомняме да спазвате сроковете за заплащане на вноските според датата на падеж изписан в полицата.


Обратно горе