Най-новия продукт – “ПЪРВО КАСКО”

Евроинс представи най-новия си продукт – “ПЪРВО КАСКО” – застраховка за щети вследствие на ПТП с лимит 1000 лв. и застрахователна премия при самостоятелно сключване 20 лв. Компанията предложи застраховката след внимателно проучване на покупателната способност на собствениците на автомобили в България и тяхната необходимост от каско застраховка. ПЪРВО КАСКО ще бъде специално насочено за хората, които нямат възможност да заплатят високата цена на пълното автокаско. С новата застраховка компанията цели да направи застраховката каско достъпна за всеки собственик на автомобил в страната като за много клиенти това ще бъде ПЪРВОТО каско, което те ще направят.

Евроинс е единствената застрахователна компания в страната, притежаваща разрешение от Комисията по Финансов Надзор РГ –10-09/26 от 14/10/2004 г. за предлагането на такава застраховка и в момента стартира рекламната й кампания.

 


Обратно горе