Плащане през системата ePay

ePay.bg е системата за електронни разплащания на стоки / услуги с банкови карти през Интернет и “Директен дебит”. Системата позволява използване на дебитни карти Maestro, Visa Electron; кредитни карти MasterCard и Visa.

Как да се регистрирам в ePay.bg?  
Посетeте интернет страницата www.epay.bg; изберете меню “Нова регистрация” и следвайте инструкциите.

Как да добавя платежен инструмент за разплащане през системата?
  • Може да регистрирате банковата си карта от меню “Карти и микросметки”, “Регистрирайте Вашата карта на банкомат”. Следва да получите индивидуален код, с който да потвърдите картата си от най - близкия до Вас банкомат;
  • Може да регистрирате кредитната си карта и чрез банково извлечение от меню “Регистрирайте Вашата карта с информация от банково извлечение”.

Как да използвам “Микросметката” си в ePay.bg?

Микросметката е текуща сметка за онлайн разплащания, която може да бъде захранена:

Как да плащам задълженията си към ЗД Евроинс АД?
  • Плащането на задължения към ЗД Евроинс АД изисква регистрация на “Номер на полица”от меню “Регистрация за плащане на периодични сметки”;
  • Ще получавате информация за чакащи задължения в регистрацията си в ePay.bg;
  • Може да потвърдите плащането след вход с парола и потребителско име и избор на бутон “Плащане”. Необходимо е да изберете платежен инструмент и да потвърдите транзакцията с индивидуалната си парола.

Как да се регистрирам за услугата “Директен дебит”?
  • Посетете най - близкия клон на банката, издател на Вашата карта;
  • Регистрацията в системата се осъществява от служител на банката;
  • Заплащането на задълженията към ЗД Евроинс АД се извършва автоматично. Дължимата сума ще бъде удържана от Вашата картова сметка в момента, в който компанията подаде информация за Вашето задължение. В дължимата сума се включва и 2 % данък върху застрахователните премии.

Обратно горе