От 25.09.2006 г. акциите от увеличението на капитала на Евроинс се търгуват на БФБ

От понеделник, 25 септември 2006 г., БФБ - София въведе за търговия акциите от последното увеличение на капитала на Евроинс.
През м. август дружеството увеличи капитала си от 6 на 7,5 милиона лева чрез издаването на 1 499 996 бр. обикновени, безналични акции с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 3,30 лева.
По този начин собственият капитал на компанията надхвърли 13 млн. лева.


Обратно горе