Отвориха врати два нови ликвидационни офиса на територията на гр. София

За удобство и улеснение на клиентите на „ЗД ЕВРОИНС” АД, на територията на гр. София от 19.07.2010 г. отвориха врати два нови ликвидационни центъра с адреси:
    жк “Люлин” – 7, ул. “Орион” 84, в сградата на “Булвария холдинг” ЕАД
    бул. “Сливница” 618, в сградата на Еврокамион / до шоурум на Ауто Италия/
В тях клиентите на „ЗД ЕВРОИНС” АД могат:
•    да завеждат щети по всички видове застраховки,
•    да бъде извършен оглед на автомобила по застраховка „Каско на МПС”, „Гражданска отговорност” на автомобилистите
•    да бъде издадено възлагателно писмо според правилата на "ЗД ЕВРОИНС" АД
•    ВАЖНО!!! Кражба на МПС се завежда  само и единствено в ликвидационен център в ЦУ на „ЗД ЕВРОИНС” АД на адрес: гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 43.


Обратно горе