За клиенти на Vivacom

За клиенти на Vivacom
ДОБРЕ ДОШЛИ В СТРАНИЦАТА ЗА КЛИЕНТИ НА VIVACOM

За всички лоялни клиенти на VIVACOM, които притежават VIVAClub карта, специални оферти и отстъпки в "Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД:

специална оферта за застраховка "Гражданска отговорност"
"Гражданска отговорност" е застраховка,  която покрива гражданската отговорност на застрахованите физически и юридически лица, свързана с притежаването и използването на моторни превозни средства, за причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди. Тя се отнася за случаите, при които застрахованият отговаря за причинените вреди. 

Какво се застрахова?
Застрахована е отговорността на водача, когато той виновно причини:
• неимуществени вреди;
• имуществени вреди (повреди или унищожи друго МПС и/или имущество).

25% отстъпка от застраховка "КАСКО на МПС"

Всеки притежател на автомобил може да стане участник в ПТП, да причини неволно вреда на собствената си кола, тя да му бъде отнета или да е обект на посегателство от трети лица. За да бъдеш защитен  в такава ситуация, Със застраховка „КАСКО на МПС" „Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД има грижата да ти спести пари, време и неудобства.
За да бъдете защитени в подобни ситуации изберете Каско на МПС и „Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД има грижата да ви спести пари, време и неудобства.
25% отстъпка от застраховка "Моето Жилище"

Със застраховка "Моето Жилище" ти получаваш:
•  защита на недвижимото и движимото си имущество:
   жилищни сгради - постоянно обитаеми апартаменти и къщи ;
   мебели и обзавеждане;
   битова и електронна техника;
   лични вещи и принадлежности и др.
•  покрития по максимално широк набор от рискове;
•  възможност за избор според конкретните потребности и изисквания;
•  партньорство с надеждна и коректна  застрахователна компания;

Застраховка "Помощ при пътуване с осигурен асистанс"
със следните отстъпки:
• VIVACLUB Special - 5 %
• VIVACLUB Premium - 10 %
• VIVACLUB VIP - 15 %

Със  застраховка "Помощ при пътуване с осигурен асистанс"  ти получаваш:
• денонощна квалифицирана медицинска помощ, транспорт до медицинско учреждение и лекарства в случай на  внезапно     появило се по време на пътуването или престоя ти в чужбина, заболяване или злополука;
• обезщетение в границите на определения в застрахователния договор общ лимит на отговорност при настъпило    застрахователно      събитие;
• възстановяване на разходи направени в резултат на настъпило застрахователно събитие;
• коректно и партньорско отношение, в случай на застрахователно събитие от международна асистираща комапния. 

Индивидуална застраховка "Злополука" със следните отстъпки
• VIVACLUB Special - 5 %
• VIVACLUB Premium - 10 %
• VIVACLUB VIP - 15 %

Какво се застрахова?
Застрахова се животът и здравето на български и чуждестранни граждани.

Какви са основните покрити рискове?
• смърт и трайна неработоспособност при битова или трудова злополука;
  и следните допълнителни рискове:
• временна неработоспособност вследствие на трудова или битова злополука и общо заболяване;
• дневни пари за болничен престой вследствие на общо заболяване и трудова или битова злополука;
• медицински разходи вследствие на общо заболяване и трудова или битова злополука ;
• трайна неработоспособност вследствие на професионално заболяване.

С индивидуална застраховка "Злополука" ти  получаваш:
• обезщетение в границите на определения в застрахователния договор общ лимит на отговорност при настъпило     застрахователно   събитие;
• възстановяване на разходи направени в резултат на натъпило застрахователно събитие;
• гарантирано партньорство с надежден и коректен Застраховател.

За да получиш своята отстъпка се обади на безплатен телефон за цялата страна 0800 14 900, или заяви своята застраховка на direct@euroins.bg или представи своята VIVAClub карта в офисите на "ЗД Евроинс" АД.Обратно горе