Социална отговорност

Корпоративната социална отговорност на ЗД ЕВРОИНС АД е част от бизнес и управленската стратегия на застрахователното дружество. Тя обхваща политики спрямо околната среда, спорта, образованието и изкуството на регионално и национално ниво.

С разрастването на нашата компания в различни градове на България, нараства и отговорността ни към обществото. Във всеки град, в който има представителство, ЗД ЕВРОИНС АД се ангажира активно с подпомагане на социални програми или инициативи, допринасящи за по-добра градска среда и развитие на общността.


Обратно горе