Социална отговорност

ЗД Евроинс” АД  участва активно и подпомага преодоляването  на предизвикателствата, пред които се изправя обществото. Това дефинира и една от основните мисии на дружеството – поддържане  на устойчива корпоративна култура, която откликва на промените в средата и в същото време способства за създаване на дългосрочни отношения с клиенти, партньори , служители  и гражданското общество.

Практиката  и корпоративния опит с  показват,  че дълготраен успех  се постига единствено при спазване на  най-високи стандарти на корпоративно управление, контрол и утвърдена система от ценности. Те са гаранция за добри партньорски отношения с клиенти и партньори.

Корпоративната социална отговорност на ЗД Евроинс” АД е част от бизнес  стратегията на дружеството. Тя е насочена към подкрепа на проекти и политики в областите - образование, спорт , околна  среда и изкуството.


Обратно горе