Сключи онлайн Плати вноска MyEuroins Health За щети Офиси и Контакти Връзка с нас

Отговорност на летателни апарати и опция за каско

Защо в "Евроинс"?
  • Прилагане на общоприети AVN клаузи, базирани на AVN 1C
  • Уведомяване при предстоящ падеж
  • Съдействие при нужда от издаване на индивидуални сертификати

 Каква е тази застраховка?


Задължителна застраховка "Отговорности" и доброволна застраховка "Корпус и/или резервни части", чийто обект са летателни апарати, собственост на физически, юридически или публични институции.

Какво покрива застраховката?  • Пълна загуба и/или частични щети на летателен апарат, причинен от природни стихийни бедствия и други, според договорения обхват на застрахователно покритие;
  • Отговорност към трети лица, багаж, пощенски пратки и лични вещи;
  • Злополука на екипаж и/или пътници.Къде важи застраховката?

В цял свят, съгласно разрешителното за летателна годност на апарата.

Условия на застраховката

За какъв срок се сключва застраховката?

За срок от 1 година или друг период на договаряне.

Каква е Застрахователната сума?
  • По застраховка на Корпуса - действителната стойност на летателния апарат към момента на сключване на застраховката.
  • По застраховка на Отговорността – нормативно определени лимити на отговорност в зависимост от максималната излетна маса на летателния апарат.

Намери офис

Виж резултати

Онлайн услуги

Статус на щета

Други застраховки, подходящи за теб

Гражданска отговорност
secure with euroins
Гражданска отговорност

Застраховка Гражданска отговорност е задължителна застраховка за всяко МПС, регистрирано в Република България.

Обща гражданска отговорност към трети лица
Обща гражданска отговорност към трети лица
Обща гражданска отговорност към трети лица

Покриваме Вашата отговорност към трети лицa за причинени имуществени и неимуществени вреди.

Професионална отговорност на юридически лица
Corporate clients insurance
Професионална отговорност на юридически лица

Покриваме вреди на трети лица във връзка с упражняването на определена професия или дейност.

Индивидуална медицинска застраховка
Индивидуална медицинска застраховка
Индивидуална медицинска застраховка

Възстановяваме Вашите и на семейството Ви медицински разходи, в случай на заболяване или злополука.