Сключи онлайн Плати вноска MyEuroins Health За щети Офиси и Контакти Връзка с нас

За Евроинс

"Застрахователно дружество Евроинс" АД  е част от „Евроинс Иншурънс Груп” АД,

една от най-големите независими застрахователни групи

оперираща в Централна и Югоизточна Европа.

 

История

"Застрахователно дружество Евроинс" АД e едно от първите застрахователни дружества в България. Дружеството е лицензирано на българския застрахователен пазар от 1998г и предлага на своите клиенти пълната гама продукти в общото застраховане.

Нашата история

Управленски екип

От създаването си "Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД работи с постоянен екип от специалисти, благодарение на които дружеството успя да затвърди позициите си на една от водещите компании на общозастрахователния пазар в България.

Управленски екип

Награди

През 2020г "Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД бе отличено с първа награда в категория „Благотворителна инициатива” за своята корпоративна социална отговорност в конкурса „b2b Media Awards 2020”.Отличието е за дарение на 100 бр антидекубитални дюшеци тип „MediCare AD120P” за нуждите на лежащо болни пълнолетни лица и деца настанени в центрове за настаняване от семеен тип на територията на община Белоградчик.

Виж всички награди

Финансова информация

ЗД Евроинс“ АД е една от водещите застрахователни компании в сферата на общото застраховане с пазарен дял от 12,9% (според данни към 31.12.2021 г., публикувани от Комисията за финансов надзор), като за 2021 г дружеството е лидер общозастрахователния пазар.

Корпоративна социална отговорност

Повече от 20 години „ЗД Евроинс” АД участва активно и подпомага преодоляването на предизвикателствата, пред които се изправя обществото.

Корпоративна култура

Ние вярваме, че всяка успешна компания създава дългосрочни и лоялни отношения с клиенти, партньори и служители.

Кариера в Евроинс

Кариера в Евроинс

ЕВРОИНС непрестанно разширява екипа си с ентусиазирани и позитивно мислещи сътрудници, желаещи да развиват своята кариера.