Сключи онлайн Плати вноска MyEuroins Health За щети Офиси и Контакти Връзка с нас

Финансова информация

"ЗД Евроинс“ АД е една от водещите застрахователни компании в сферата на общото застраховане с пазарен дял от 11,8% (според данни към 31.12.2023 г., публикувани от Комисията за финансов надзор).

383336 лв.

Брутен премиен приход

Към 2023 година.

24481 лв.

Нетни спечелени премии

Към 2023 година.

9916 лв.

Печалба

Към 2023 година.

11.8 %

Пазарен дял

Към 2023 година.

539418 лв.

Общо активи

Към 2023 година.

44720 лв.

Акционерен капитал

Към 2023 година.