Сключи онлайн Плати вноска MyEuroins Health За щети Офиси и Контакти Връзка с нас

Финансова информация

"ЗД Евроинс“ АД е една от водещите застрахователни компании в сферата на общото застраховане с пазарен дял от 15,24% (според данни към 31.12.2022 г., публикувани от Комисията за финансов надзор), като за 2022 г. дружеството е лидер на общозастрахователния пазар.

453589000 лв.

Брутен премиен приход

Към 2022 година.

175545000 лв.

Нетни спечелени премии

Към 2022 година.

1500000 лв.

Печалба

Към 2022 година.

15.24 %

Пазарен дял

Към 2022 година.

562295000 лв.

Общо активи

Към 2022 година.

40971000 лв.

Акционерен капитал

Към 2022 година.