Сключи онлайн Плати вноска MyEuroins Health За щети Офиси и Контакти Връзка с нас

Злополука на пътниците в обществения транспорт

Защо в "Евроинс"?
  • Избирате да застраховате на база брой места в превозното средство 
  • Избирате да застраховате на база процент от реализираните приходи по продажба на билети
  • Прилага се за всички видове транспортни средства за обществен превоз

Каква е тази застраховка?


Задължителна застраховка за всички превозвачи, които извършват обществен превоз на територията на Република България съгласно Наредба 49.

Какво покрива застраховката?


Възстановяваме разходи и обезщетения  на пътниците в средствата за обществен транспорт, свързани със следните рискове:


  • Изкълчвания, обтягания или скъсвания на тъкани, причинени от внезапно напрягане на собствени сили;
  • Инфекции, при които заразната материя е проникнала в организма на пострадалото от злополуката лице;
  • Смърт или трайна загуба на работоспособност вследствие на злополука;
  • Телесно увреждане или смърт, настъпили по време на превоза при спасяване на своя или чужд живот или на имущество.Къде важи застраховката?

На територията на Република България.

Условия на застраховката

За какъв срок се сключва застраховката?

За срок от 1 година.

Каква е Застрахователната сума?

За едно застраховано лице за всяко събитие е 50 000 лв.

Необходими документи за сключване на застраховка: 
  • Въпросник – предложение
  • Списък на застрахованите лица ( при групова полица)
  • Други документи - изискани от клиента допълнителни документи във връзка с издаване на полица или добавък към нея

Намери офис

Виж резултати

Онлайн услуги

Статус на щета

Други застраховки, подходящи за теб

Гражданска отговорност / Комбинирана автомобилна полица
Гражданска отговорност / Комбинирана автомобилна полица
Гражданска отговорност / Комбинирана автомобилна полица

Задължителна застраховка за всяко МПС, регистрирано в Република България.

Каско на МПС
Каско на МПС
Каско на МПС

Застраховате Вашето моторно превозно средство (МПС) с българска регистрация срещу пълна загуба или частична повреда.

Защита при трудова злополука
Защита при трудова злополука
Защита при трудова злополука

Задължителна застраховка за определени професии, определени в наредба или доброволна грижа за всички служители.

Обща гражданска отговорност към трети лица
Обща гражданска отговорност към трети лица
Обща гражданска отговорност към трети лица

Покриваме Вашата отговорност към трети лицa за причинени имуществени и неимуществени вреди.