Сключи онлайн Плати вноска MyEuroins Health За щети Офиси и Контакти Връзка с нас

Злополука на лицата в МПС

Може да се сключи само към Комбинирана автомобилна полица

Каква е тази застраховка?


Доброволна застраховка, която осигурява покритие за пътуващите в посоченото в полицата МПС, в случай на злополука, причинена при ПТП.

Застраховат се всички места в МПС, включително това на водача.

Какво покрива застраховката?


Застраховат се всички места в МПС, включително това на водача, в случай на злополука причинена при ПТП.


  • Трайна или временна загуба на работоспособност;
  • Смърт на пострадалия пътник или водач;
  • Разходи за медицинско, фармацевтично,болнично или амбулаторно лечение и обслужване.Къде важи застраховката?

На територията на Република България и чужбина.

" />

Условия на застраховката

За какъв срок се сключва застраховката?

За срок от 1 година.

Каква е застрахователната сума?

Застрахователната сума е еднаква за всички места в МПС, като минималният размер на сумата за едно място е 1 000 лв.

Използвани термини:

МПС - Моторно превозно средство
ПТП - Пътнотранспортно произшествие

Намери офис

Виж резултати