Сключи онлайн Плати вноска MyEuroins Health За щети Офиси и Контакти Връзка с нас

ЕлектрозаЩИТа

Защо в "Евроинс"? 
  • Единствен и иновативен продукт на българския застрахователен пазар
  • Разсрочено плащане на 12 равни месечни вноски
„ЕлектрозаЩИТа“ е доброволна имуществена застраховка, която се сключва за период от една година и не е обвързана с ползването на електрическа енергия.

Каква е тази застраховка?


Застраховка „ЕлектрозаЩИТа“ e доброволна имуществена застраховка, предназначена за битови потребители (домакинства), които са клиенти  на „Електрохолд Продажби“ EАД. 

Какво покрива застраховката?


Застраховката покрива повреди на битови електроуреди: домакински електроуреди, развлекателна техника и компютърно оборудване, настъпили в резултат на:

Късо съединение

Случайно създадена връзка в електрическа верига между две точки с различен потенциал, при което силата на протичащия ток е със стойност, за която веригата не е била проектирана.

Токов удар

Внезапно изменение на стойностите на електрическото захранване (подаване на напрежение, по-високо от стандартното).

Индукция от електрически ток в електроразпределителната мрежа

Явление, предизвикано от непряко попадение на мълния, при което могат да се причинят вреди, изразяващи се в разрушаване, повреда или изменение на техническите характеристики на електронни устройства и електрически уреди или на отделни техни модули и елементи.
Къде важи застраховката?

На адреса на конкретен недвижим имот, обозначен със съответната точка на доставка на електроенергия с клиентски номер (партида) в „Електрохолд Продажби“ ЕАД.

Условия на застраховката

За какъв срок се сключва застраховката?

За срок от 1 година от датата на заплащане на първата вноска или до изчерпване на застрахователната сума/лимит по полицата.

Каква е застрахователната сума? 

Застрахователната сума е 3000 лв.

За да станете клиент по застраховката следва да получите оферта и преддоговорна информация.

Първа и всяка следваща вноска за застраховка „ЕлектрозаЩИТа" може да платите на касата на платежен оператор FastPay или  EasyPay, като за улеснение това можете да направите при заплащане на месечната сметка за електроенергия.

При заплащане на първата вноска от 2 лева застраховката се активира и на касата ще получите сертификат и Общи условия по застраховката.

 

Месечната вноска се съдържа във фактурата за ток, но застраховката и сметката за електроенергия са необвързани и независими продукти. 

 „ЕлектрозаЩИТа“ е доброволна имуществена застраховка, която се сключва за период от една година и не е обвързана с ползването на електрическа енергия.

Информация за застраховката и подаване на заявление за издаване на сертификат може да получите:

Във всеки търговски център на „Електрохолд Продажби“ ЕАД
Във всяка агенция и фронт офис на „ЗД Евроинс” АД
На телефон : 0700 10 010 на „Електрохолд Продажби“ ЕАД 
На телефон: 0700 17 241 на „ЗД Евроинс” AД

Намери офис

Виж резултати

Онлайн услуги

Други застраховки, подходящи за теб

Гражданска отговорност
secure with euroins
Гражданска отговорност

Застраховка Гражданска отговорност е задължителна застраховка за всяко МПС, регистрирано в Република България.

Избор за дома
Избор за дома
Избор за дома

Застраховате Вашия дом като сами избирате рисковете и лимитите.

Моето жилище
Моето жилище
Моето жилище

Застраховате Вашия дом, избирайки пакет от рискове и лимити.

Обща гражданска отговорност към трети лица
Обща гражданска отговорност към трети лица
Обща гражданска отговорност към трети лица

Покриваме Вашата отговорност към трети лицa за причинени имуществени и неимуществени вреди.