Сключи онлайн Плати вноска MyEuroins Health За щети Офиси и Контакти Връзка с нас

Туризъм в България

Защо в "Евроинс" ?
 • Широк обхват на покрити рискове
 • Възможност за избор на допълнителни рискове и лимити на отговорност
 • Възможност за покритие Ковид 19

Каква е тази застраховка?


Осигуряваме покритие за едно лице или група при настъпване на злополука или заболяване по време на туризъм и дейности на открито или любителско упражняване на спортни дейности.

Какво покрива застраховката?

Основно покритие:


Възстановяваме разходи и обезщетения на посетителите на съответното събитие свързани със следните рискове, групирани в пакет:


Пакет:

 • Спасителни разходи;
 • Медицински разходи вследствие на злополука;
 • Медицинско репатриране;
 • Репатриране на тленни останки;
 • Спешна стоматологична помощ;
 • Посещения по време на хоспитализация;
 • Пътни разходи при невъзможност за връщане с групата;
 • Гражданска отговорност;
 • Трайно намалена работоспособност;
 • Смърт вследствие на злополука.Допълнително покритие


Препоръчваме Ви да разширите Вашето покритие с един или повече допълнителен риск.

Всяко едно допълнитело покритие се избира само в комбинация с oсновното.


 • Временна неработоспособност над 10 дни вследствие на злополука;

 • Медицински разходи при акутно заболяване (вкл. Ковид 19).

Къде важи застраховката?

На територията на Република България.

Условия на застраховката

За какъв срок се сключва застраховката?

За срок от един ден до една година.

Каква е Застрахователната сума?

За едно застраховано лице от 1000 лв до 20 000 лв.

Необходими документи за сключване на застраховка: 
 • Въпросник – предложение
 • Списък на застрахованите лица ( при групова полица)
 • Декларация за здравословното състояние на застрахованото лице (само за лица на и над 65 годишна възсраст)
 • Други документи - изискани от клиента допълнителни документи във връзка с издаване на полица или добавък към нея

Намери офис

Виж резултати

Други застраховки, подходящи за теб

Помощ при пътуване в чужбина
Помощ при пътуване в чужбина
Помощ при пътуване в чужбина

Осигуряваме Ви медицински асистанс по време на Вашето пътуване в чужбина и възстановяваме разходи вследствие на загубен или откраднат багаж, изпуснат полет или удължено пътуване.

Отмяна на пътуване
Отмяна на пътуване
Отмяна на пътуване

Възстановяваме платени суми в случай на отмяна на Вашето туристическо или бизнес пътуване.

Злополука
Злополука
Злополука

Покриваме разходи и обезщетения, свързани с битова или трудова злополука. 

Индивидуална медицинска застраховка
Индивидуална медицинска застраховка
Индивидуална медицинска застраховка

Възстановяваме Вашите и на семейството Ви медицински разходи, в случай на заболяване или злополука.