Сключи онлайн Плати вноска MyEuroins Health За щети Офиси и Контакти Връзка с нас

Управленски екип

„ЗД Евроинс” АД е дружество с едностепенна система на управление.
Компанията се управлява от Съвет на директорите в следния състав:

Йоанна Цонева
Йоанна Цонева

Йоанна Цонева

Председател на Съвета на директорите

Румяна Бетова
Румяна Бетова

Румяна Бетова

Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите

Петър Аврамов
Петър Аврамов

Петър Аврамов

Независим член и Заместник-председател на Съвета на директорите