Злополука на лицата в МПС

Предмет на застраховане
Предмет на застраховане са животът, здравето и телесната цялост на пътниците и водача на МПС, пътуващи към момента на настъпване на ПТП, включително при качване или слизане от превозното средство. Застраховат се всички места, съгласно регистрационните документи на МПС или техническата документация на производителя, включително и мястото на водача.

Застраховани лица
Застраховано лице е пътникът в МПС непредставляващо средство за обществен превоз.

Покрити рискове
В доброволната застраховка "Злополука на лицата в МПС" са включени следните рискове:
  • смърт вследствие злополука;
  • трайна загуба на работоспособност вследствие злополука;
  • временна загуба на работоспособност вследствие злополука;
  • допълнителни медицински разходи предписани от лекуващия лекар.

Период на застраховката
Застрахователният договор се сключва стандартно за срок от една година.

Плащане на застрахователна премия
Плащането на застрахователна премия е необходимо условие за наличието на валидна застрахователна полица.
Застрахователната премия се заплаща:
  • еднократно, или
  • разсрочено.

Изплащане на щети
Застрахователят определя застрахователното обезщетение в рамките на определения лимит на отговорност.
Застрахователното обезщетение се изплаща от застрахователя в срок от 15 дни след представяне на всички поискани от него документи, установяващи настъпването на застрахователното събитие и размера на вредите.

Бонуси
Отстъпка от застрахователната премия се получава при комплексно застраховане.

Обратно горе