Кратка история

"Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД  e една от първите застрахователни компании в България получила лиценз за общо застраховане по новия закон за застраховането от 1998 год. - Разрешение за извършване на застрахователна дейност №8 от 15.06.1998 год., издадено от Националния съвет по застраховане при МС на Република България.

Търговският модел на компанията е насочен към предлагането на пакетни застрахователни продукти, покриващи широк спектър от рискове и осигуряващи комплексно застрахователно обслужване на клиентите. Портфейлът на "Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД  обхваща над 63  застрахователни продукти, които покриват 18 вида застраховки от общо 18 разрешени на общозастрахователните дружества в България.

От създаването си "Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД  работи с постоянен екип от мениджъри и служители, благодарение на които дружеството успя да затвърди позициите си на една от водещите компании на общозастрахователния пазар в България.

Компанията разполага със собствена, търговска мрежа широко разгърната на територията на цялата страна и с утвърдено присъствие в основните областни и административни центрове. "Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД  има представителства в над 87 града и работи с над 1500 посредници.

"Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД  е един от десетте учредители на "Националното бюро на българските автомобилни застрахователи".

През декември  2005 г. Комисията за финансов надзор вписа компанията в Регистъра на публичните дружества. Търговията с акциите на „Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД  на Българската фондова борса стартира официално на 31 януари 2006, като free float-ът надхвърляше  23 %.

Считано от 20.10.2017г. компанията е делиствана от БФБ.

" Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД  е дъщерно дружество на  „Евроинс Иншурънс Груп” АД ( ЕИГ).

„Евроинс Иншурънс Груп” АД е една от най-големите независими застрахователни групи оперираща в Централна и Източна Европа. Групата е фокусирана в предоставянето на пълна гама от застрахователни продукти в областите  общо, здравно и животозастраховане. „Евроинс Иншурънс Груп” АД  има над 2.5 млн. клиенти, 3 800 служители  и годишни приходи над 330 млн.евро.

Марката „Евроинс” е представена в единадесет европейски държави - България, Румъния, Северна Македония, Гърция, Италия, Испания, Полша, както и в Русия, Украйна, Грузия и Беларус.

Награди:

През 2020г "Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД  бе отличено с първа награда в категория „Благотворителна инициатива” за своята корпоративна социална отговорност в конкурса „b2b Media Awards 2020”.Отличието е за дарение на 100 бр антидекубитални дюшеци тип „MediCare AD120P” за нуждите на лежащо болни пълнолетни лица и деца настанени в центрове за настаняване от семеен тип на територията  на община Белоградчик.

През 2019г "Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД  бе отличено с първа награда в категория „Благотворителна инициатива” и втора награда в категорията „CSR проект с кауза” за своята корпоративна социална отговорност в конкурса „b2b Media Awards 2019”.

През 2019г, за трета поредна година, "Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД  спечели награда в конкурса „Застрахователи за обществото” 2019 за своята корпоративна социална отговорност и  по-специално за  каузата  си за осигуряване на средства за летен,  рехабилитационен  лагер на двадесет  деца с физически увреждания, пребиваващи в „Комплекс за социални услуги за деца с увреждания”– гр. Самоков. 

През 2018г, за втора поредна година, „Застрахователно дружество  Евроинс” АД  спечели награда в конкурса „Застрахователи за обществото” 2018  за  каузата  си за осигуряване на средства за летен,  рехабилитационен  лагер на двадесет и три деца  с тежки физически увреждания, пребиваващи в Комплекс за социални услуги за деца с увреждания– гр. Роман“ 

През  2018 г. „Застрахователно дружество  Евроинс” АД  бе определено за „Най-динамично развиващо се застрахователно дружество” за 2017г на традиционните награди "Най-добър застраховател на годината” организиран от Висшето училище по застраховане и финанси, Асоциацията на българските застрахователи, Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, фондация "Проф. д-р Велеслав Гаврийски" и Българската асоциация на застрахователните брокери.

През 2017 г. „Застрахователно дружество  Евроинс” АД  спечели втора награда в конкурса „Застрахователи на обществото 2017“, организиран от Асоциацията на българските застрахователи и Българската асоциация на застрахователните брокери,  с  каузата си за осигуряване на средства за летен рехабилитационен, морски лагер за сирачета с тежки физически увреждания от Център за настаняване от семеен тип, гр.Велико Търново.

През 2014 г. „Застрахователно дружество  Евроинс” АД  е определено за „Най-динамично развиващо се застрахователно дружество” за 2013г на традиционните награди "Най-добър застраховател на годината” организиран от Висшето училище по застраховане и финанси, Асоциацията на българските застрахователи, Фондация "Проф. д-р Велеслав Гаврийски”  и  Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

През 2007 г. „Застрахователно дружество  Евроинс” АД  е определено за „Дружество с най-добро корпоративно управление” от Асоциацията на инвеститорите. През декември 2008 г. "Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД  бе обявено за Застраховател на годината на традиционна церемония "Автомобил на годината".


Обратно горе