Тодор Данаилов, директор „Презастраховане” в Евроинс бе избран за член на УС на НББАЗ

Националното бюро на българските автомобилни застрахователи (НББАЗ) проведе редовното си общо събрание, на което бе взето решенеие към управителния съвет на бюрото да се присъединят Тодор Данаилов (ЗД "Евроинс" АД) и Петър Аврамов ("HDI Застраховане" АД). Мандатът на новия УС е 4 години.

Тодор Данаилов, освен директор „Презастраховане” в Евроинс и член на УС на НББАЗ, е и мениджър на Българската група за съвместно презастраховане „Зелена карта”, която организира презастрахователното покритие на членовете си от 2002 г.

 


Обратно горе