„ЗД Евроинс” АД дари учебни помагала, раници, пъзели и игри на стойност над 18 000 лв на НФ „Свети Никола”

Дарението бе разпределено между два центъра  за настаняване

от семеен тип за деца  лишени от родителски грижи

в гр.Велико Търново

„Застрахователно дружество Евроинс” АД  дари учебни помагала,  раници, несесери, художествени материали, пъзели, настолни  игри  и пособия за бита на стойност над 18 000 лв  на Национален Фонд „Свети Никола“. Дарението бе разпределено между Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания І /ЦНСТ-І/  и Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания ΙΙ /ЦНСТ-ΙΙ/ в гр.Велико Търново

Дарението е продължение на дългосрочната съвместната дейност между „ЗД Евроинс” АД и Национален Фонд „Свети Никола“, насочена към осигуряване на по-добри условия на живот и образование на деца, лишени от родителски грижи и пребиваващи в центрове  за настаняване  от семеен тип за деца  лишени от родителски грижи.

 

За Национален Фонд „Свети Никола“ 

Национален Фонд „Свети Никола“ е регистриран от СГС на 13.05.1999г., като неправителствена хуманитарна организация, с цел подпомагане на деца сираци, лица в неравностойно социално положение и възрастни с умствени и физически увреждания, както и подпомагане на тяхната интеграция в обществото. До момента НФ „Свети Никола“ работи с над 38 дома за сираци, инвалиди, специализирана болница за деца с церебрална парализа, старчески домове, детски логопедични градини, дом за незрящи деца и болници. https://nfsvnikola.com/


Обратно горе