Евроинс очаква 30 млн. лв. премиен приход за деветмесечието на 2006 г.

ЗД „Евроинс” АД оповести прогнозата си за финансовите резултати на дружеството за третото тримесечие на текущата година.

Очаква се за периода да бъде реализиран премиен приход в размер на 10.6 млн. лв.,което спрямо реализираните 8 млн.лв. през трето тримесечие на 2005 г. води до ръст от над 30 %. Общо за деветмесечието компанията очаква премийният приход да възлезе на 30 млн. лв. или ръст от 19.5 % при ръст на общозастрахователния пазар за шестмесечието от 8 %.

Направената прогноза се базира на реализирания премиен приход от компанията за месец юли 2006 г. в размер на 4 млн. лв. спрямо 3.1 млн. лв. за месец юли на миналата година.

Прогнозираната квота на ощетимост за тримесечието е в размер на 47.2 % спрямо 51.8 % за същия период на 2005 г, т.е. подобряване на стойностите с 4 процентни пункта.

Очaкванията за финансов резултат са постигане на печалба в размер на 250 хил.лв. спрямо 125 хил.лв., реализирани за трето тримесечие на миналата година.

Към края на полугодието ЗД „Евроинс” АД обяви печалба от 832 хил.лв.

Обратно горе