Евроинс увеличи капитала си от 6 на 7,5 млн.лв.

С решение от 08.08.2006 г. Софийски градски съд вписа в Регистъра на търговските дружества увеличението на капитала на застрахователно дружество Евроинс от 6 на 7,5 млн. лв. Това е второто увеличение на капитала, което застрахователната компания извърши за настоящата година. Водещ мениджър по издадената емисия акции е инвестиционният посредник Евро-финанс, а ко-мениджър – Райфайзенбанк (България).

До крайния срок на подписката (02.08.2006 г.) всичките предложени нови 1 500 000 акции с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 3.30 лева бяха заплатени по набирателната сметка на дружеството в Райфайзенбанк (България). По този начин собственият капитал на компанията бе увеличен с 5 млн. лв. и към момента той вече надхвърля 13 милиона лева – 2 пъти повече от изискваните 6 милиона лева съгласно приетия тази година Кодекс за застраховането.

С увеличиението на капитала от 6 на 7,5 млн.лв. свободно търгуемият обем акции (free float) на застрахователното дружество достигна 27 %. Основната част от новите акционери са български и чуждестранни институционални инвеститори.

Обратно горе